Ekskluzivni uvoznik Steyr i Case za RH

CaseSteyr

Arhiva vijesti

Nema aktualnosti u odabranoj godini

Nabava i implementacija ERP sustava

30. ožujak 2017.

Nabava i implementacija ERP sustava

Financirano iz Europskog fonda za regionalni razvojAgronom d.o.o. iz Požege, Zagrebačka 171, OIB: 67793044823, zastupan po direktoru Darku Aračiću, temeljem Priloga 4., verzija 2.0., Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, referentni broj Poziva KK.03.2.1.03. objavljuje


OBAVIJEST O NABAVI
(OoN)
u postupku javnog nadmetanja za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

 


Predmet nabave:

    

Nabava i implementacija ERP sustava       


Evidencijski broj nabave:

    

1/2017       


Vrsta postupka nabave:

    

Javno nadmetanje u jednoj fazi        


Podaci o osobi zaduženoj za kontakt s ponuditeljima:

    

Tomislav Klarić
e-mail: tomislav.klaric@agronom.hr       


Osnovne informacije o tehničkim pojedinostima nabave

    

 
Predmet nabave    Jedinica mjere    Količina       
Nabava licence ERP sustava     Licenca     1       
Obuka zaposlenika za korištenje ERP sustava (minimalno 30 djelatnika kroz 14 modula obuke)    Sat     160       
Usluga prijenosa podataka     Ugovor     1       
Izrada studije izvodljivosti     Ugovor     1       
Konzultantske usluge pri implementaciji sustava     Sat     400    
       


Rok za dostavu ponuda:

    

19.04.2017.       

Jezik i pismo na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena:

    
Hrvatski jezik i latinično pismo       


Elektronička adresa za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:    


http://www.agronom.hr/    
 

Vezane datoteke

 

Brandovi - traktori i mehanizacija Steyr Case Vogel Noot Amazone Metal Fach Tehnostroj Farmtech McHale BvL Muller Elektronik Geringhoff
Brandovi - poljoprivredne ljekarne Monsanto AgroChem Syngenta Genera KWS Petrokemija BASF Bayer